Gouden handdruk Stamrecht BV

 
   
Home

Administratie

Stamrecht

Belastingen

Salaris Adm.

Interim

Contact

 

 

De stamrecht BV is een mogelijkheid om een gouden handdruk fiscaal vriendelijk aan te wenden.
Om er zeker van te zijn dat de Stamrecht BV ook voor u de beste oplossing is, lichten wij enige belangrijke aspecten van de Stamrecht BV toe.

Puur kosten technisch geldt de vuistregel dat een stamrecht BV pas voordeliger is dan een verzekering bij een gouden handdruk van Euro 50.000 of hoger. Er spelen echter meerdere factoren mee bij het maken van de juiste keuze.

Stamrecht BV mogelijkheden

Hieronder geven we een overzicht van de mogelijkheden die u met een stamrecht BV heeft.

Deze lijst is niet uitputtend, maar in de praktijk het meest voorkomend:

• Flexibiliteit in de gouden handdruk-uitkering.
• Lening verstrekken vanuit de BV voor de aankoop van uw eigen woning
• Uw eigen bedrijf oprichten met het vermogen in de BV
• Lening verstrekken vanuit de BV aan prive voor beleggingsdoeleinden;
• Profiteren van een eventueel lagere belastindruk in de BV
• Transparant in kosten
• U bent beslissingsbevoegd voor de beleggingen

Uw leeftijd, houding ten aanzien van beleggen, opgebouwde oudedags- voorzieningen, etc. spelen allemaal een belangrijke rol bij de juiste keuze.

 

Rendement in de Stamrecht B.V.

Er zijn verschillende mogelijkheden om met uw stamrecht bv rendement te halen. Het vermogen (gouden handdruk) van de stamrecht bv wordt vaak
gebruikt om te beleggen maar ook kan de stamrecht bv worden gebruikt voor deelneming in een ander bedrijf. Meest eenvoudige en veelgebruikte
mogelijkheid voor rendement in uw stamrecht bv is natuurlijk sparen.


 

Stamrecht B.V. administratie

Indien u een stamrecht B.V. heeft opgericht, dient u een administratie te voeren. Dit kunt u uitbesteden, maar hier zijn uiteraard kosten aan verbonden.
Over het algemeen bedragen de jaarlijkse kosten van een stamrecht B.V. circa Euro 500.


Stamrecht B.V. oprichten

Indien de B.V. voor u de meest optimale oplossing is kunnen wij de oprichting van de B.V. en fiscale goedkeuringen voor u verzorgen. De kosten worden vooraf
bepaald zodat u hierin volledige transparantie heeft.

Flexibiliteit, transparantie, spreiding van de uitkeringen met als gevolg een mogelijk fiscaal voordeel en bij hoge inkomens is het mogelijk om winst te
maken en dus tegen een lager belastingtarief uit te keren.

 

 

Antwerpsestraat 7 4611 AA Bergen op Zoom, Telefoon 0164-685579, info@helmonsfc.nl , K.v.K. Breda 56840993

 

Op al onze diensten gelden de algemene voorwaarden van het Register Belastingadviseurs
gedeponeerd bij de Arrondissementsrechtbank te Utrecht, onder nummer 51/2011