0164-685579 info@helmonsfc.nl

Belastingen

U wordt als ondernemer geconfronteerd met een belastingaanslag. En of deze nu hoog of laag is, het is prettig om te weten dat er allerlei belastingfaciliteiten zijn waarvan u gebruik kunt maken. Helmons Finance & Consultancy is op de hoogte van de meest recente fiscale ontwikkelingen en adviseert bij het invullen van uw belastingaangiftes inkomstenbelasting, omzetbelasting en vennootschapsbelasting.

Ook kan ons kantoor u adviezen geven over uiteenlopende fiscaal-juridische aangelegenheden, bijvoorbeeld over de verschillende ondernemersvormen.

Helmons Finance & Consultancy is aangesloten bij SRFA.  De doelstelling van het SRFA is de behartiging van de belangen van haar leden in brede zin; zij overlegt intensief met de overheid en politiek en biedt informatie en daadwerkelijke hulp bij de praktijkuitoefening.

Het SRFA stelt het bijhouden van vakkennis verplicht. Leden die hun deskundigheid via het bijwonen van Permanente Educatie-cursussen op peil houden, ontvangen het Certificaat van Vakbekwaamheid. Het certificaat, dat twee jaar geldig is, wordt alleen verlengd als een lid voldoende Permanente Educatie heeft gevolgd.

Klanten van Helmons Finance & Consultancy hebben hierdoor de zekerheid dat de kennis van de belastingadviseur up to date is en dat onze adviezen gebaseerd zijn op de meest recente ontwikkelingen op fiscaal gebied..

Interesse?

Contact

Antwerpsestraat 7 –  4611 AA Bergen op Zoom
Telefoon 0164-685579
info@nullhelmonsfc.nl